Samtalsterapi och vägledning

 
  • Behöver du reflektera över dig själv och din livssituation?

  • Står du i ett vägskäl i livet eller arbetslivet?

  • Vill du fördjupa din relation till dig själv och andra?

  • Vill du förverkliga mer av dig själv?

De flesta som söker terapi vill reflektera över och förändra någon aspekt av sig själva, sina livsmönster eller sin livssituation. Att ta steget in i terapirummet kan vara utifrån en känsla av att sitta fast i negativa självbilder och inte komma vidare på egen hand. Det innebär ett inre arbete för att förstå mer om sig själv, få nya perspektiv och arbeta för önskvärd förändring.

Det kan också handla om att komma igenom svåra passager i livet; livskriser, skilsmässa, sorg eller utmattning. Då innebär det att ge sig själv möjlighet att läka, att stanna upp och reflektera kring frågorna; vem är jag nu och vart vill jag gå härifrån?

Det kan också röra sig om längtan efter något mer i livet, att lära känna sig själv på ett djupare plan, förverkliga mer av sig själv och ha mer själfulla relationer med andra och mera ‘liv i livet’. 

Genom reflektion, vägledande frågor och samtal, övningar, meditation, ritpapper och kritor, vidgas vyerna och nya möjligheter träder fram i ljuset. 

Vad behöver du prata om? Vilka frågor bär du inom dig? Vad längtar du efter?

Jag heter Lena Ekwing och arbetar som psykosyntesterapeut och är vägledare på den inre resan mot ökad självkännedom och självförverkligande. Psykosyntes är en metod för personlig utveckling och självkännedom med rötter i flera psykologiska traditioner.

Vad personlig utveckling genom psykosyntesterapi kan ge dig:

  • Du får nya perspektiv på dig själv och ökad medvetenhet om vem du är och vad du vill

  • Du utvecklar din självkännedom och fördjupar relationen till dig själv och ditt inre ledarskap - blir dirigenten i ditt eget liv

  • Förbättrad självkänsla och förmåga att relatera mer autentiskt och empatiskt

  • Ökad känsla av mening och riktning i livet

  • Du blir mer medveten om din egen vilja, hur du kan använda dig av den för att nå dina mål och förverkliga dina drömmar.

Är detta något för dig?

Tveka inte att höra av dig, gärna per telefon, så pratar vi mer om vad just du behöver. Vi möts i vår mottagning på Grönsakstorget i centrala Göteborg och vanligtvis sker möten veckovis eller efter överenskommelse. Självklart är alla kontakter konfidentiella.