Lena Ekwing

Dipl Psykosyntesterapeut och cert ICF Coach

 

Sedan början av 2000-talet är jag verksam som samtalsterapeut, coach och kursledare i personlig utveckling.

I mina olika roller vill jag skapa rum för reflektion och inspirera och stödja både personlig och professionell utveckling.

Jag möter många människor och livsberättelser i mitt arbete. Varje person är unik och varje möte är nytt. Samtidigt är vi människor lika på många sätt, vi har vår egen livsresa att göra, ofta utan karta och kompass för hur vi ska leva våra liv eller hur vår framtid kommer att se ut.

I mina möten med människor rör det sig ofta om att utforska och medvetandegöra, att stärka både sitt inre och yttre ledarskap, oavsett om det handlar om att leda sig själv i livet eller att leda andra - att hitta den inre kompassen.

Grunden i min profession är en terapeututbildning inom psykosyntes, en metod för självkännedom och personlig utveckling med rötter inom flera olika psykologiska traditioner. Den kallas ofta en psykologi med själ och vilja, och betonar människans möjligheter till både läkande och utveckling av sin inneboende potential.

Psykosyntesens tankar och idéer är en ständig källa till inspiration för mig och jag vill gärna dela med mig av de användbara verktygen i mitt arbete.

Med ett förflutet inom flygbranschen som flygvärdinna, byttes det yttre resandet ut mot en resa inåt, terapeututbildning och till de jobb jag har idag, som handlar om att vägleda andra i vad som kan vara nästa steg i den personliga och professionella utvecklingen.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesorganisation för terapeuter, coacher och konsulter utbildade enligt utbildningskriterier från European Association for Psychotherapy (EAP) och European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP) och följer de etiska riktlinjerna i enlighet med dessa.

Bakgrund, erfarenheter & arbetsområden

 • Diplomerad psykosyntesterapeut med 16 års individuellt klientarbete i samtalsterapi och coaching.

 • Personlig coach och terapeut till företagsledare och verksamhetschefer i långa relationer.

 • Kursledare i ett flertal årslånga företagsinterna chefs- och ledarutvecklingsprogram i olika branscher och verksamheter i Sverige och Finland.

 • Kursledare i personlig utveckling och gruppterapeut för elever vid Psykosyntes Institutets utbildningar.

 • Kursledare i öppna kurser och workshops i egen regi

 • Inom flygbranschen som flygvärdinna vid Scanair och Premiair

Utbildningar

 • Diplomerad Psykosyntesterapeut; Psykosyntes Akademin i Stockholm och Psykosyntes Institutet i Göteborg, 5 år

 • Handledarutbildning i Bert Hellingersmetod i familjekonstellationer, 1 år

 • Cert ICF Coach ACC, International Coach Federation

 • Kontinuerliga vidareutbildningar inom terapi och coaching

 • Diplomerad Yogalärare

LEna Ekwing

Dipl Psykosyntesterapeut
Cert ICF Coach

lena@ekwing.se
070-601 33 64

Facebook
LinkedIn