Vi skapar rum för reflektion och förnyelse

Våra klienter

Våra klienter är människor från alla delar av samhället. Många söker sig till oss i sin roll som chef, ledare, konsult eller specialist, andra utifrån sin privata situation. Gemensamt för alla är att de känner behov av att reflektera över sig själva, sin situation, sin egen eller sin verksamhets framtid.

Vissa vill komma igenom svåra passager i livet, kriser, vilsenhet, utbrändhet. Andra vill ha tillgång till en erfaren samtalspartner och rådgivare i lednings-, organisations- och verksamhetsfrågor. De flesta som söker terapi eller coaching vill reflektera över och förändra någon aspekt av sig själva och sin livssituation.

Exempel på klienter som sökt sig till oss för terapi, vägledning eller coaching

Vi har genom åren guidat många ekonomer, ingenjörer, journalister, läkare, rektorer, lärare, musiker, jurister, marknadsförare, designers, hantverkare, sjuksköterskor, teaterarbetare, konsulter och studenter m fl.

Flera av våra klienter är verkställande direktörer, divisionschefer, sektorchefer, verksamhetschefer, avdelningschefer, gruppchefer eller sektionschefer. Andra är HR-chefer, projektledare, produktchefer, lagerchefer, controllers eller IT-tekniker. Många är egenföretagare, andra är anställda i stora eller små privata företag eller i kommuner och landsting.

Välkommen du också!