Vi skapar rum för reflektion och förnyelse

Senior Advisor

Samtalspartner vid ledarskap- & organisationsutveckling

  1. Vill du ha tillgång till en erfaren senior samtalspartner?
  2. Behövs en djupare analys av nuläge och utvecklingsbehov?
  3. Behöver din ledningsgrupp ny energi och nya perspektiv?

Ibland behövs nya perspektiv!

Det är lätt att bli hemmablind, att inte upptäcka de möjligheter som finns både inom företaget och på marknaden. Jag heter Stefan Ekwing och har lång erfarenhet som samtalspartner till företagsledare och organisations- och ledarskapskonsult i företag i många olika branscher.

Nulägesanalys?

Vad behövs för att ta nästa steg? Hur ser organisationens chefer och medarbetare på verksamhetens nuvarande situation och utvecklingspotential? Vad tror du en erfaren utomstående konsult skulle rekommendera? Ett sätt att skaffa ett bättre beslutsunderlag är att låta mig intervjua ett urval ledare, nyckelpersoner och medarbetare för att samla in deras syn på läget och de utvecklingsbehov som finns. Utifrån intrycken vid dessa samtal samt insamling av kunskap om faktiska förhållanden, blir mitt bidrag att i en rapport ge min syn på verksamhetens nuläge och utvecklingspotential samt de rekommendationer jag vill ge.

Behöver Din ledningsgrupp ett bredare perspektiv och ny energi!

Ibland uppstår också ett behov av att samla ihop och svetsa samman ledningsgruppen. En ny fas, en ny marknadsutmaning, nya medlemmar i gruppen eller uteblivet resultat kan vara skäl nog för att ni i ledningen behöver ta en time out för att diskutera era gemensamma ambitioner, mål och arbetssätt.

Utifrån min erfarenhet av att ha arbetat nära ledningen i både större och mindre företag kan jag som samtalspartner, rådgivare och processledare bli ett stöd till dig som företagsledare i de flesta organisations- lednings- och utvecklingsfrågor.

Välkommen att höra av dig för ett första förutsättningslöst möte.

Vad kan detta innebära för Er?

  • Du får en tillgång till en erfaren senior samtalspartner
  • Företagsledningen får en mer komplett information om hur medarbetarna ser på företagets situation och de utvecklingsidéer som finns liksom en fristående managementkonsults rekommendationer
  • Ledningsgruppen får en ny energi och vitalitet genom att man blir överens om mål och riktning liksom hur man skall arbeta tillsammans