Vi skapar rum för reflektion och förnyelse

Stefan Ekwing

Senior Advisor & Process Leader

DSC00936Min första passion var musiken, rockmusiken, bluesen. Som trummis var min roll att hålla i tempot och tillsammans med bas och komp hålla ihop helheten och etablera en grund för de övriga i bandet.

Det var nog här jag först insåg vikten av att när vi arbetar tillsammans kan vi skapa något som är större än oss själva. Jag lärde mig att när en känsla av samhörighet uppstår frigörs också kreativiteten och potentialen i människor.

Längre fram i livet när jag arbetat som processledare i ledningsgrupper har jag på samma sätt sett vilken kraft och styrka en grupp får när man blir överens om inriktning och ambition. Vad jag lärt är att det är viktigare att gruppen fokuserar på det man vill uppnå och är överens om, än det man inte är överens om.

Jag har i många år haft förtroliga samtal med chefer och ledare från olika branscher. Vad jag ofta reagerat på är hur vanligt det är att ledare tonar ner sin egen betydelse. Min uppfattning är att ledarskapet är otroligt betydelsefullt och påverkar kultur och klimat i en utsträckning som är avsevärt större än vad många ledare inser.

I en värld som snurrar allt fortare och där kraven på att leverera hela tiden ökar vill jag ge möjligheter för ledare och ledningsgrupper att stanna upp för att få distans och perspektiv till både sig själva, sin verksamhet och sin ledarroll.

Vi behöver ledare som står upp för ett långsiktigt hållbart ledarskap som främjar både verksamhet och mänsklighet. Jag vill skapa rum för aktiv reflektion som öppnar upp så att ny musik och nya möjligheter skall kunna växa fram!

Välkommen att kontakta mig här

Se vidare Stefan Ekwings CV här (PDF).