Vi skapar rum för reflektion och förnyelse

Coaching

Personlig utveckling för chefer, ledare och nyckelpersoner

 

  1. Behöver du nya perspektiv på tillvaron, din situation och din roll?
  2. Vill du reflektera över vad som kan vara nästa steg i din egen utveckling?
  3. Vill du utveckla ditt eget personliga ledarskap?

Till oss kommer chefer och ledare på olika nivåer i coachingsamtal för personlig och yrkesmässig utveckling. Vissa vill reflektera över sin arbetssituation och roll som ledare. Andra vill reflektera över vad som skulle kunna vara nästa steg i den egna personliga utvecklingen.

Vår uppgift är att vara närvarande, aktiva lyssnare, impulsgivare och fokushållare. Vårt ansvar är att tillhandahålla frågeställningar som öppnar nya möjligheter, vidgar vyer och skapar förutsättningar för utveckling och växt. Självklart är alla kontakter med oss helt konfidentiella.

Vad kan personlig coaching med oss ge?

  • Nya perspektiv på dig själv, din situation och dina utvecklingsmöjligheter
  • Ökad självkännedom och nycklar till bättre självkänsla
  • Du ökar din förmåga att se alternativa vägar och möjligheter 
  • Större medvetenhet om din vilja och förmåga att påverka din egen och andras utveckling